spell no. 7

 

spell no. 7 je sacinjen od fragmenata mastanja i secanja na Bahovu Svitu za celo br. 5.  Ceo komad u osnovi ima Bahov muzicki jezik, strukturu i tematiku.  Prepoznatljivi detalji Svite su mi sluzili kao mikro cestice koje sam umnozavala i (vremenski) sirila, do granica prepoznatljivosti i formalne kompaktnosti.  Radeci na komadu, imala sam fantaziju da se komad izvodi kao duo sa Svitom br. 5, i da violista, po sopstvenom osecaju vremena i forme, odabira momente u kojima se prikljucuje violoncelu, interpretirajuci ovaj novi materijal kao senku, ili parfem oko jasnih kontura cello deonice. U tom smislu, svi izdrzani, dugi tonovi solo viole u sebi sadrze neprekinuti tok Bahovog vanvremenog originala koji ih je inspirisao.